SharkUSAF
J u s t  K e e p i n g  i t  s i m p l e !!

Take ACTION Against violation of Fundamental Rights 

and join me on twitter! 

Most important is ReTweet Good Tweet-messages and create new ones and ask others to ReTweet yours! 

Use Hash-tags #BJZ #Jeugdzorg #RvdK #Politie #FAIL #IVRK

 

Introductie en uitleg, rond Verdrag inzake de Rechten van het Kind. (IVRK) en de Universele MensenrechtenDisclaimer

Hallo, Graag wil ik u deze kopie van de rechten van het kind aanbieden. Het is een mooie uitgave van Unicef zelf, in het Nederlands en zeer leesbaar. 

Simultaan wordt op twee manieren het verdrag aan u voorgesteld. Een verkorte versie en bovendien in leesbare taal en de officiŽle vertaling van het verdrag zelf. Het is een belangrijk naslagwerk voor als u vragen heeft of antwoorden zoekt mbt (uw) kinderen, beleid en overheid. Voor iedereen is deze tekst van toepassing en van groot belang, dit de wet!

PDF-bestand Rechten van het Kind  Open/Downloaden/Opslaan

 

GROTE Kracht en Impact! Dit verdrag is zo zwaarwegend voor onze samenleving en wetgeving want ze gaat boven de Nederlandse wetboekenreeks. Dit, omdat ze is opgenomen in onze de Nederlandse Grondwet (GW). 

Te weten via de Grondwet artikel 93.

Citaat: Artikel 93; Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt. 

Met andere woorden staat hier dat dit verdrag, net als de Rechten van de Mens, maar ook bijv. het EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens) en tal van andere verdragen voor de Nederlandse wet en dus ook in het recht en in de samenleving, van toepassing zijn.

Het verdrag heeft grote invloed op o.a. zorg, opvoeding, scholing, rol van ouders en bijv. familiebanden en meer rechten van kinderen en gezin. De natuurlijke ouderschap van zowel vaders als moeders.  Het beschrijft dus fundamentele basale rechten van alle kinderen, zonder enige uitzondering! En dan vooral in de zin wanneer en hoe de overheid beschermend zou moeten handelen. Het is dus een echt sterke 'wetgeving' en daar kunnen dus niet zomaar uitzonderingen op worden gemaakt of getolereerd worden. 

Deze rechten zijn namelijk internationaal fundamenteel voor ieder kind en dat is letterlijk andere koek dan onze wetgeving en/of regeltjes zoals bijv. de wet op de jeugdzorg of zelfs de politiewet of bijv huisregels, gedragscodes, meldcodes, procedures, werkvoorschriften, gemeentelijke en provinciale bepalingen oid ...  Het zijn de rechten van het kind. Een Volkenrechtelijk Verdrag! Unicef is een volkenrechtelijke organisatie namelijk van de VN, UN Ofwel de Verenigde Naties. Het hoogste bestuurlijke orgaan dat onze beschaving kent! De bedenkers en schrijvers van al deze volkenrechtelijke verdragen. 

Uit ervaring weet ik dat de overheid helaas TALLOZE kinderen en families gewoon fout behandeld. Met mooie woorden heet dat "discriminatoir" (uitzonderingspositie) en/of in strijd met "de Rechten van het Kind" handelt. Vandaar dat ik er ook op hamer dat mensen die zich in een 'bijzondere situatie' bevinden mbt hun kinderen of in een strijd tegen  instanties er veel kunnen hebben om de hele brochure goed door te lezen !!!  

 

Tip! U kunt deze pdf-brochures altijd e-mailen als bijlage(attachment) naar instanties als u zich middels brieven en / of emails wil beroepen op deze rechten. U geeft hun als het ware dan de wet. MAW vanaf dat moment kunnen ze niet stellen dat ze niet op de hoogte konden zijn van het verdrag en dus UW RECHTEN en die van uw kinderen of zelfs klein kinderen...

 

 

 

 

 

 

SharkUSAF
J u s t  K e e p i n g  i t  s i m p l e !!

Andere handige websites van mij zijn:

Universele Verklaring Rechten van de Mens  / Universal Declaration of Human Rights

Wat zijn mensen rechten? kijk deze video eens... en kinderen zijn ook mensen, klik deze video ook eens.

Lees ze eens door! er gaat een goede wereld voor je open. Ik heb gekozen voor deze Engelse versie omdat deze met eenvoudige woorden en begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Nederland geeft gewoon weg onvoldoende goede informatie, anders dan de officiŽle vertaling van het verdrag en natuurlijk is deze moeilijk leesbaar.

Heeft u een goede Nederlandse "leesbare" versie, incl de officiŽle vertaling van het verdrag dan wil ik deze graag inzien en beschikbaar stellen.

 

Opmerking: Pas op voor verdraaide versies of uitgeklede versies. Voorbeeld: Defence for Children, Humanitas ABA, maar ook school voorlichting- en educatief materiaal over beleid van Unicef gebruiken vaak rare uitgeklede en verdraaide versies. Versies dus wel goed liggen bij de Overheid en Jeugdzorg maar waar recht op verzorging door gezin en familie bijna geheel is uitgelaten. Ook ten bate van inhumane vrouwenrechten. Dit om kinderen en families 'rustig' te houden.. en vals voor te lichten want Jeugdzorg en andere vage hulpverlening & stichtingen willen niet graag dat de echte versie te bekend is, want dat zou misstanden aan het licht brengen en U, als ouders en uw kinderen verdrietig en/of zelfs opstandig kunnen maken. Dat zelfde geld voor de strijdbaarheid van ouders, als ze te maken hebben met discriminatie!! 

DISCRIMINATIE is wat namelijk BJZ geld opleverd en op de been houdt! nb. Discriminatie valt onder andere onder "het wetboek van Strafrecht" en is dus een politiezaak!! Klik hier

Discriminatie van mensen, ook kinderen zijn mensen, is dus de enige juridische term die zowel in strafrecht,  als civiel rechtelijk, als familierecht en als grondrecht en mensenrechten duidelijk en aantoonbaar voorkomt. Echter het strafrecht is het enige middel om dit keihard aan de kaak te stellen. Doe dus ook altijd eerst melding bij de politie. Dat kan telefonisch, maar overtuig u zelf ervan dat de agent(e) uw melding correct in het systeem heeft in gegeven. Laat ze bijvoorbeeld even de melding voorlezen, als u alles hebt door gegeven.

Want u en uw kinderen, uw familie en geliefden hebben recht op rechtsbescherming van de Staat en de staat heeft de (morele) plicht om gezinnen en families bij elkaar te houden. De Staat is verplicht dit via strafrecht te corrigeren. Immers kinderen horen thuis op te groeien bij hun biologische ouders, in de context van hun beide families. Hier op kunnen nooit uitzonderingen geaccepteerd worden, tenzij de kinderen daadwerkelijk zich in een levensbedreigende situatie bevinden. Zelfs dan dient maximaal op herstel gericht te worden en niet op wegnemen en/of isoleren van het kind tov ouder(s) en familie(s). 

Ouders, kinderen en families horen onlosmakelijk bij elkaar. Zie mensenrechten art.16. Dat is het belang van het kind.

Voor de enige echte officiŽle vertaling van de Universele mensenrechten klik hier. Downloaden in PDF kan hier.

 

Wat te doen als alles fout dreigt te lopen....

Stop met ruzie maken met uw ex-partner, buren, school, familie en/of vrienden. Wees bewust dat u daarin zelf een grote rol in speelt. Ruzies en rechtszaken zijn de grootste risico voor het gezin en uw kinderen, maar ook voor uw eigen en echte geluk!  Let op! Problemen oplossen en/of voorkomen is beter dan genezen.

 

Wat te doen bij (vermoedens van) discriminatie? Juridische uitleg Discriminatie? Klik hier

Is er sprake van discriminatie, dan moet u de politie uitdrukkelijk de naam van de hulpverlener(s) melden, anders kan er geen of moeilijk een vervolging worden ingezet. Want BJZ past niet als organisatie achter de tralies... de individuele  medewerker wel. (net als een vrachtwagen chauffeur die iemand plat rijdt ook persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld en niet de eigenaar van de vrachtwagen! Tenzij er gebreken zijn aan de vrachtwagen, door achterstallig onderhoud of een defect ; ) 

Voor de teamleider / verantwoordelijke kunt aanzetten tot discriminatie gebruiken! Dit is zelfs een zwaarder vergrijp en omdat het in een functie gebeurd is het misdrijf nog ernstiger.

Maar denk ook eens aan termen als "machtsmisbruik" vormen van criminele organisatie, wanprestatie, oplichting, etc....

Een gouden regel is: "de wet is er voor iedereen om zich aan te houden 24 uur per dag 7 dagen in de week" U zelf en de BJZ medewerker kunnen dus geen uitzonderingen zijn.

Wanneer zaken bij de politie melden of aangeven? En het liefste z.s.m. melden is voldoende... Later kan je er altijd een aangifte van maken. Is de zaak echt ernstig aangifte gaan doen.

 • Bij discriminatie* 
 • Bij bedreiging
 • Bij intimidatie
 • Bij belediging
 • Bij overmatig geweld
 • Bij criminaliseren (zonder procesgang)

*Artikel1 is een door de overheid ingestelde anti discriminatie voorziening die u zeker zou moeten helpen.

Wat als melding of aangifte niet serieus wordt genomen of gewoon geweigerd? In NL mag je altijd schriftelijk aangifte doen!! Doe dat dus dan ook aangetekend. En natuurlijk kan je altijd een klacht indienen als je vind dat ze je niet of onvoldoende willen helpen en beschermen. U heeft altijd recht op bijstand van een advocaat bij klachten procedures. Ook mag u gebruik maken van een advocaat bij aangiftes, maar deze is in principe voor eigen rekening, maar overleg met uw advocaat! Soms ziet hij of zij de noodzaak er van in dat hij of zij u wel bijstaat zonder het bij u in rekening te brengen.

Naast wetten zijn er ook gedragscode die de grenzen aangeven of de manier waarop een instantie zijn werk moet doen wordt beschreven. Een voorbeeld is de gedragscode van Oppenbaar Ministerie medewerkers. Ook hier in staat duidelijk fundamentele rechten vermeld en deze werkt ook beschermend naar de burger toe! Lees deze goed door als u wordt beschuldigd van strafbare zaken!

 

Wat kan u doen als u echt bang bent en alles lijkt te verliezen?

 

Raak niet in paniek en doe vooral geen rare dingen! zoals de verkeerde weg van haat en wraak of zelfs zelfmoord.

 • Uw kinderen te beschermen tegen de krankzinnige buitenwereld door hun voor te lichten over de mensenrechten en rechten van het kind. Lees ze gewoon eens samen door en probeer ze de voor hun belangrijke zaken uit te leggen, maar maak uw kinderen niet onnodig bang, maar juist bewust en weerbaar.
 • Schrijf uw gevoelens dagelijks of vaak op en e-mail ze naar u zelf. Dan ligt de ontwikkeling van uw zaak en uw gevoelens vast in de relatie tot de tijd.
 • Zorg dat u een webbased email account hebt. Gmail is bijv. erg goed.
 • Maak een skype account aan en probeer ook uw belangrijkste mensen er aan te helpen... bijv. Familie en belangrijke vrienden, maar hou het stil waarom u zo graag wil skypen !
 • Een laptop kan handig zijn, maar navigatie is veel belangrijker om door Europa te reizen.
 • Pak niet te veel in. Kleren voor de eerste dagen p.p een of twee extra setjes en twee dekens en twee kussens, de rest is echt niet belangrijk! Wel voldoende eten en drinken. De rest kan altijd na gebracht worden door familie of vrienden, zodra u een plek heeft gekregen. (hoe minder u bij u hebt hoe meer u wordt geholpen)
 • Zorg dat u alle belangrijke telefoonnummers op uw Gmail heeft als reserve kopie.
 • Zorg dat u altijd voldoende contant geld hebt. Voor eten en benzine. nb. opvang regelt uw asiel land, wanner u dat zelf betaalt ondermijnt uw asiel status!
 • Heeft u geen bankpas waarmee u geld in het buitenland kan opnemen? Dat hoeft geen probleem te zijn. Laat hem dan achter voor uw beste en betrouwbaarste vriend(in) of familielid. Western Union kan geld uit Nederland waar ook ter wereld naar u verzenden. Duur, is het helaas wel.
 • Zorg dat u foto's maakt van de echt belangrijke papieren, rechtelijke uitspraken en andere 'bewijsmaterialen' zeker bijv. dreigementen van BJZ, Justitie of RvdK en E-mail ze naar u zelf.
 • Licht niemand in, ook liever niet uw kinderen! Behalve diegene waarvan u afhankelijk bent van uw vervoer en spreek dat goed af!
 • Denk goed na voor u vlucht! Er is daarna geen weg meer terug naar uw oude situatie! 
 • Vlucht a.u.b. niet naar kennissen, duik niet onder! U brengt hen echt in gevaar! Ze (Politie & BJZ) maken korte metten met u en uw vrienden of familie. Vluchten of onttrekken aan gezag is strafbaar! Asiel aanvragen is een mensenrecht!
 • U hebt het recht om te vluchten met uw kinderen naar het BUITENLAND ! Zie mensenrechten art.14 Meldt u DIRECT de 1e dag bij binnenkomst bij de politie van dat land en vraag direct asiel aan, daarna komt de rest. Als u op de goede locatie bent bel met uw advocaat en leg uw situatie uit, geef direct aan hem de locatie van het politiebureau door en vraag direct om advies en aandacht van hem. Bel hem nog een keer kort nadat u zich bij de politie heeft aangemeld en de procedure is opgestart en maak opnieuw een afspraak wanneer u weer contact gaat hebben. 
 • Zorg dat u bij daglicht zich gemeld heeft bij de plaatselijke autoriteiten. Houdt dus rekening met kantooruren. Het is altijd verstandig om 's avonds binnen te zijn. Hebt u geen goed onderdak gevonden ga dan ergens staan met uw auto ver van de bewoonde wereld.
 • Wanneer u door gevaarlijke depressies wordt overheerst zoek z.s.m. hulp en laat uw plan tijdelijk los.
 • Als u echt in de asielprocedure zit, contact maken met uw familie en uw vrienden om hen te inlichten.
 • Waar melden ?... Doe dat liever niet bij de eerste de beste plaats aan de grens, maar reis verder het land in! Ze zijn verplicht om uw zaak in behandeling te nemen en uw aanvraag door een rechter te laten toetsen alvorens u terug te sturen en/of kinderen af te pakken! 
 • Een kleinere plaats heeft de voorkeur boven een wereld stad. U wilt immers niet tussen de zwervers en junks komen te zitten met uw kids.
 • Neem niet de snelweg uit NL, maar een kleinere lokale grensovergang er zijn er misschien wel 1000!
 • Vermijdt snelwegen met videopoorten, zoals ring A'dam en bij Zwolle en meer. Vermijt ook snelwegen die naar de grens leiden.
 • Laat uw GSM absoluut thuis, ook die van de kinderen! en schakel de lichten thuis aan- en uit met een schakelklok.
 • Wilt Europa per vliegtuig verlaten? Ga dan naar een land zonder Sengen verdrag bijv. via Zwitserland.... Maar pas op uw asielaanvraag kan daardoor in de knel komen.
 • Vraag uw beste familielid of vriend om uw meest dierbare of waardevolle spullen uit uw huis te halen en veilig voor u te bewaren. Als u in de procedure zit. Neem die zaken dus niet mee! U weet immers niet waar u precies terecht gaat komen.
 • Bent u bang of vindt u het allemaal erg moeilijk, zoek dan hulp. Een leider van een kerkgenootschap laat u vast niet in de kou staan. Zoek daarna....en goede hulp is binnen handbereik, vraag of hij of zij u wil begeleiden. Zij kennen de regels en taal!
 • Heeft u problemen onderweg, deel ze met vreemden die u geschikt lijken. Iedereen wil van nature hulp bieden aan anderen. Zelfs als u kind naar de toilet moet... gewoon vragen en geen stress. Gezond wantrouwen is natuurlijk okey. 
 • Blijf altijd bij elkaar !!! Ook op het politiebureau ! Ga weg als dat niet kan, mag of toegestaan is. (Als het goed is weet u advocaat automatisch dat er iets mis is gegaan.) Zorg dus dat de advocaat ook het adres kent van het politiebureau waar u naar binnen bent gegaan. Alleen de plaats is echt absoluut onvoldoende.)
Engels iets te moeilijk? hier een automatische vertaling, maar dat kan soms een beetje gebrekkig Nederlands worden. 

Article 1, Right to equality:
You are born free and equal in rights to every other human being. You have the ability to think and to tell right from wrong. You should treat others with friendship.

Article 2, Freedom from discrimination: Wat is discriminatie? Klik hier (Strafrecht !!)
You have all these human rights no matter what your race, skin colour, sex, language, religion, opinions, family background, social or economic status, birth or nationality.


Article 3, Right to life, liberty and personal security:
You have the right to live, to be free and to feel safe.

Article 4, Freedom from slavery:
Nobody has the right to treat you as a slave, and you should not make anyone your slave.

Article 5, Freedom from torture and degrading treatment:
Nobody has the right to torture, harm or humiliate you.

Article 6, Right to recognition as a person before the law:
You have a right to be accepted everywhere as a person according to law.

Article 7, Right to equality before the law:
You have a right to be protected and treated equally by the law without discrimination of any kind.

Article 8, Right to remedy by capable judges:
If your legal rights are violated, you have the right to fair and capable judges to uphold your rights.

Article 9, Freedom from arbitrary arrest and exile:
Nobody has the right to arrest you, put you in prison or to force you out of your country without good reasons.

Article 10, Right to fair public hearing:
If you are accused of a crime, you have the right to a fair and public hearing.

Article 11, Right to be considered innocent until proven guilty:
1) You should be considered innocent until it can be proved in a fair trial that you are guilty.
2) You cannot be punished for doing something that was not considered a crime at the time you did it.

Article 12, Freedom from interference with privacy, family, home and correspondence:
You have the right to be protected if someone tries to
harm your good name or enter your house, open your mail or bother you or your family without good reason.

Article 13, Right to free movement:
1) You have the right to come and go as you wish within your country.
2) You have the right to leave your country to go to another one, and you should be able to return to your country if you want.

Article 14, Right to protection in another country:
1) If someone threatens to hurt you, you have the right to go to another country and ask for protection as a refugee.
2) You lose this right if you have committed a serious crime.

Article 15, Right to a nationality and the freedom to change it:
1) You have the right to belong to a country and have a nationality.
2) No-one can take away your nationality without a good reason. You have a right to change your nationality if you wish.

Article 16, Right to marriage and family:
1) When you are legally old enough, you have the right to marry and have a family without any limitations based on your race, country or religion. Both partners have the same rights when they are married and also when they are separated.
2) Nobody should force you to marry. 
3) The family is the basic unit of society, and government should protect it.

Article 17, Right to own property:
1) You have the right to own things. 
2) Nobody has the right to take these things from you without a good reason.

Article 18, Freedom of thought, conscience and religion:
You have the right to your own thoughts and to believe in any religion. You are free to practise your religion or beliefs and also to change them.

Article 19, Freedom of opinion and information:
You have the right to hold and express your own opinions. You should be able to share your opinions with others, including people from other countries, through
any ways.

Article 20, Right to peaceful assembly and association:
1) You have the right to meet peacefully with other people.
2) No-one can force you to belong to a group.

Article 21, Right to participate in government and elections:
1) You have the right participate in your government, either by holding an offi ce or by electing someone to represent you.
2) You and everyone has the right to serve your country.
3) Governments should be elected regularly by fair and secret voting.

Article 22, Right to social security:
The society you live in should provide you with social security and the rights necessary for your dignity and development.

Article 23, Right to desirable work and to join trade unions:
1) You have the right to work, to choose your work and to work in good conditions.
2) People who do the same work should get the same pay.
3) You should be able to earn a salary that allows you to live and support your family.
4) All people who work have the right to join together in unions to defend their interests.

Article 24, Right to rest and leisure:
You have the right to rest and free time. Your workday should not be too long, and you should be able to take regular paid holidays.

Article 25, Right to adequate living standard:
1) You have the right to the things you and your family need to have a healthy and comfortable life, including food, clothing, housing, medical care and other social services. You have a right to help if you are out of work or unable to work.
2) Mothers and children should receive special care and help.

Article 26, Right to education:
1) You have the right to go to go to school. Primary schooling should be free and required. You should be able to learn a profession or continue your studies as far as you can.
2) At school, you should be able to develop all your talents and learn to respect others, whatever their race, religion or nationality.
3) Your parents should have a say in the kind of education you receive.

Article 27, Right to participate in the cultural life of community:
1) You have the right to participate in the traditions and learning of your community, to enjoy the arts and to benefi t from scientifi c progress.
2) If you are an artist, writer or scientist, your work should be protected and you should be able to benefit from it.

Article 28, Right to a social order:
You have a right to the kind of world where you and all people can enjoy these rights and freedoms.

Article 29, Responsibilities to the community
1) Your personality can only fully develop within your community, and you have responsibilities to that community.
2) Th e law should guarantee human rights. It should allow everyone to respect others and to be respected.
3) Th ese rights and freedoms should support the purposes and principles of the United Nations.

Article 30, Freedom from interference in these human rights:
No person, group or government anywhere in the world should do anything to destroy these rights.

Ain't they Fantastic ! The author.

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of andere zaken dan kunt u mij bereiken via e-mail sharkusafatgmailpuntcom at=@ punt=.

Disclaimer

De inhoud van deze webpagina is alleen bedoeld voor educatie en voorlichting. De inhoud van deze pagina is zorgvuldig samengesteld, maar biedt geen enkele garantie(s) en dienen slechts als een soort  informatiebron. De maker van deze pagina aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoording over de juistheid, de inhoud, de eventuele gevolgen in het algemeen en/of een specifieke en/of individuele situatie Tevens aanvaardt de maker van deze pagina geen claims of verantwoording voor foute informatie en/of van directe of indirecte materiŽle of immateriŽle schade. Dat geldt ook voor alle of eventuele communicatie over soortgelijke onderwerpen, d.m.v email, gesprekken, briefwisselingen, telefoongesprekken of andere vormen van berichtgeving en/of communicatie via (digitale) media zoals bijv. Email, Skype, Hyves, Facebook, youtube videos, televisie of radio en andere. 

Wel kunt u gratis en geheel vrijblijvend (voor beide partijen), over de inhoud corresponderen & debatteren. 

Wilt u deze pagina (deels) gebruiken en/of linken voor uw eigen presentatie, uw website, digitale media of andere media uiting dan wel vooraf overleggen met de maker. Heeft u kritiek graag rechtstreeks contact zoeken met de maker. Heeft u aanvullingen, vragen of opmerkingen via sharkusafATgmailpuntcom contact opnemen en niet via openbare digitale plekken zoals hyves of facebook. nb de teksten van de vermelde verdragen zijn vrij te verspreiden, maar gebruikt u dan s.v.p. de juiste website als bron en niet de mijne. bijv. www.unhcr.org of www.unicef.org i.v.m. mijn beperkte bandbreedte. Natuurlijk mag u mijn pagina tippen bij vrienden en kennissen rechtstreeks of via een link in uw persoonlijke uitingen op internet. Bent u een vrijwilliger of medewerker van een organisatie, bedrijf of u vertegenwoordigt een NGO of een grotere (belangen)groep mensen dan wel graag een berichtje aan de maker met een voorstel. U mag er ook niet zonder meer van uitgaan dat de teksten op deze pagina overeenkomen met de mening van de maker!

 

Under construction...  Terug naar mijn  SUPER startpagina

Take ACTION Against violation of Fundamental Rights

and join me on twitter!

Most important is ReTweet Good Tweet-messages and create new ones and ask others to ReTweet yours!

Use Hash-tags #BJZ #Jeugdzorg #RvdK #Politie #FAIL #IVRK

Account: Philip_far_away  // Philip Winkelhorst